Kayseri Melikgazi Belediyesi 110 Daimi İşçi Alıyor

Kayseri Melikgazi Belediyesi 110 Daimi İşçi Alıyor

Kayseri Melikgazi Belediyesi yayınlamış olduğu ilan ile 110 daimi işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Alım yapılacak unvanlar ve diğer detayları sizler için derledik.

Kayseri Melikgazi Belediyesi yayınlamış olduğu ilan kapsamında Kayseri il sınırları içerisinde muhtelif yerlerde tam zamanlı istihdam edilmek üzere 105 Beden İşçisi, 2 Elektrikçi, 2 Arazöz Şoförü ve 1 İş Makineleri Operatörü unvanları için toplamda 110 daimi işçi alacak.

Alım yapılacak tüm unvanlar için başvurular 20 Eylül 2021 - 22 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olup, işe alınacak personeller 08.00 - 17.00 saatleri arasında mesai yapacak.

Unvanlara Göre Adaylarda Aranan Şartlar ve Başvuru Koşulları;

 • 105 Beden İşçisi (Genel) Alımı,
 • Başvuru Şartları,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 20 yaşını doldurmuş 50 yaşını aşmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlarından mahkum olmamak (Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak) şartı aranır,
 • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş. tecrübe gibi özel şartları taşımak,
 • Talep edilen meslek ile ilgili belgelere sahip olmak,
 • Fiili olarak yapılacak işin alanında tecrübeli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile Kayseri İl sınırları içerisinde ikamet etmek,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Başvuru evrakları üzerinden yapılan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre kurulmuş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık raporlarını vermeye yetkilendirilmiş tam teşekküllü OSGB’ lerden Sağlık Raporu istenecektir,
 • Emekli ve Malul aylığı almamak,
 • Kısıtlı ve Vesayet altında olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

 • Nüfus Cüzdan Sureti veya Fotokopisi.
 • Sigortalılık Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (karekodlu) (Çalışılan işyerleri unvanlı.)
 • Onaylı Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (Islak İmzalı veya Kare kodlu.)
 • 1 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş biometrik olması, ayrıca bilgisayar ortamında doldurulacak başvuru formuna eklenerek sisteme yüklenmesi.)
 • Özgeçmiş ( A4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde fotoğraflı.)
 • Askerlik Terhis Belgesi aslı, sureti veya durum gösterir E-devlet Belgesi. (Kare Kodlu)
 • Sürücü belgesi fotokopisi veya E-devlet Sorgulama Belgesi (Kare Kodlu)
 • Başvuru evrakları üzerinden yapılan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre kurulmuş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık raporlarını vermeye yetkilendirilmiş tam teşekküllü OSGB’ler den Sağlık Raporu istenecektir.
 • Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydını gösterir belge. (Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydı var ise Kesinleşme Şerh'i. Mahkeme Kararları eklenecektir.)
 • Talep edilen meslek ile ilgili gerekli mesleki belgelerin fotokopileri
 • Engel durumu var ise Engel durumunu gösterir Sağlık Kurul raporu.

Başvuru Bilgileri;

Pandemiler veya Pandemik (epidemi) hastalıklar (Corona / COVID-I9 (Korona) virüsü. SARS-CoV ve MERS-CoV'unda içinde bulunduğu Beta-Coronavirus vb.) ile mücadele kapsamında talepler sadece web adresi üzerinden alınacaktır. Şahsen. Kargo. Posta vb. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Adaylar hazırlamış oldukları Özgeçmiş (CV) ve istenilen diğer bilgi ve belgeleri http://www.melikgazi.bel.tr web adresi.

Belirsiz süreli işçi alımı ilan kısmından 22/09/2021 tarihine kadar talep edilen belgeleri de ekleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Değerlendirme Özgeçmiş (CV) ve ekli belgeler üzerinden yapılacaktır. Başvuru süresi içerisinde ulaşmayan başvuru ve eklerinden Belediyemiz ve Belediyemizin Şirketi sorumlu değildir.

2 Elektrikçi (Genel) Alımı;

 • Başvuru Şartları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 20 yaşını doldurmuş 50 yaşını aşmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlarından mahkum olmamak (Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak) şartı aranır,
 • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş. tecrübe gibi özel şartları taşımak,
 • Talep edilen meslek ile ilgili belgelere sahip olmak,
 • Fiili olarak yapılacak işin alanında tecrübeli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile Kayseri İl sınırları içerisinde ikamet etmek,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Başvuru evrakları üzerinden yapılan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre kurulmuş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık raporlarını vermeye yetkilendirilmiş tam teşekküllü OSGB’ lerden Sağlık Raporu istenecektir,
 • Emekli ve Malul aylığı almamak,
 • Kısıtlı ve Vesayet altında olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

 • Nüfus Cüzdan Sureti veya Fotokopisi.
 • Sigortalılık Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (karekodlu) (Çalışılan işyerleri unvanlı.)
 • Onaylı Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (Islak İmzalı veya Kare kodlu.)
 • 1 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş biometrik olması, ayrıca bilgisayar ortamında doldurulacak başvuru formuna eklenerek sisteme yüklenmesi.)
 • Özgeçmiş ( A4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde fotoğraflı.)
 • Askerlik Terhis Belgesi aslı, sureti veya durum gösterir E-devlet Belgesi. (Kare Kodlu)
 • Sürücü belgesi fotokopisi veya E-devlet Sorgulama Belgesi (Kare Kodlu)
 • Başvuru evrakları üzerinden yapılan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre kurulmuş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık raporlarını vermeye yetkilendirilmiş tam teşekküllü OSGB’ler den Sağlık Raporu istenecektir.
 • Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydını gösterir belge. (Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydı var ise Kesinleşme Şerh'i. Mahkeme Kararları eklenecektir.)
 • Talep edilen meslek ile ilgili gerekli mesleki belgelerin fotokopileri
 • Engel durumu var ise Engel durumunu gösterir Sağlık Kurul raporu.

Başvuru Bilgileri;

Pandemiler veya Pandemik (epidemi) hastalıklar (Corona / COVID-I9 (Korona) virüsü. SARS-CoV ve MERS-CoV'unda içinde bulunduğu Beta-Coronavirus vb.) ile mücadele kapsamında talepler sadece web adresi üzerinden alınacaktır. Şahsen. Kargo. Posta vb. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Adaylar hazırlamış oldukları Özgeçmiş (CV) ve istenilen diğer bilgi ve belgeleri http://www.melikgazi.bel.tr web adresi. Belirsiz süreli işçi alımı ilan kısmından 22/09/2021 tarihine kadar talep edilen belgeleri de ekleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Değerlendirme Özgeçmiş (CV) ve ekli belgeler üzerinden yapılacaktır. Başvuru süresi içerisinde ulaşmayan başvuru ve eklerinden Belediyemiz ve Belediyemizin Şirketi sorumlu değildir.

2 Arazöz Şoförü Alımı;

 • Başvuru Şartları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 20 yaşını doldurmuş 50 yaşını aşmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlarından mahkum olmamak (Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak) şartı aranır,
 • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş. tecrübe gibi özel şartları taşımak,
 • Talep edilen meslek ile ilgili belgelere sahip olmak,
 • Fiili olarak yapılacak işin alanında tecrübeli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile Kayseri İl sınırları içerisinde ikamet etmek,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Başvuru evrakları üzerinden yapılan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre kurulmuş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık raporlarını vermeye yetkilendirilmiş tam teşekküllü OSGB’ lerden Sağlık Raporu istenecektir,
 • Emekli ve Malul aylığı almamak,
 • Kısıtlı ve Vesayet altında olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

 • Nüfus Cüzdan Sureti veya Fotokopisi.
 • Sigortalılık Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (karekodlu) (Çalışılan işyerleri unvanlı.)
 • Onaylı Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (Islak İmzalı veya Kare kodlu.)
 • 1 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş biometrik olması, ayrıca bilgisayar ortamında doldurulacak başvuru formuna eklenerek sisteme yüklenmesi.)
 • Özgeçmiş ( A4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde fotoğraflı.)
 • Askerlik Terhis Belgesi aslı, sureti veya durum gösterir E-devlet Belgesi. (Kare Kodlu)
 • Sürücü belgesi fotokopisi veya E-devlet Sorgulama Belgesi (Kare Kodlu)
 • Başvuru evrakları üzerinden yapılan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre kurulmuş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık raporlarını vermeye yetkilendirilmiş tam teşekküllü OSGB’ler den Sağlık Raporu istenecektir.
 • Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydını gösterir belge. (Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydı var ise Kesinleşme Şerh'i. Mahkeme Kararları eklenecektir.)
 • Talep edilen meslek ile ilgili gerekli mesleki belgelerin fotokopileri
 • Engel durumu var ise Engel durumunu gösterir Sağlık Kurul raporu.

Başvuru Bilgileri;

Pandemiler veya Pandemik (epidemi) hastalıklar (Corona / COVID-I9 (Korona) virüsü. SARS-CoV ve MERS-CoV'unda içinde bulunduğu Beta-Coronavirus vb.) ile mücadele kapsamında talepler sadece web adresi üzerinden alınacaktır. Şahsen. Kargo. Posta vb. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Adaylar hazırlamış oldukları Özgeçmiş (CV) ve istenilen diğer bilgi ve belgeleri http://www.melikgazi.bel.tr web adresi. Belirsiz süreli işçi alımı ilan kısmından 22/09/2021 tarihine kadar talep edilen belgeleri de ekleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Değerlendirme Özgeçmiş (CV) ve ekli belgeler üzerinden yapılacaktır. Başvuru süresi içerisinde ulaşmayan başvuru ve eklerinden Belediyemiz ve Belediyemizin Şirketi sorumlu değildir.

1 İş Makineleri Operatörü Alımı;

 • Başvuru Şartları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 20 yaşını doldurmuş 50 yaşını aşmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlarından mahkum olmamak (Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak) şartı aranır,
 • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş. tecrübe gibi özel şartları taşımak,
 • Talep edilen meslek ile ilgili belgelere sahip olmak,
 • Fiili olarak yapılacak işin alanında tecrübeli olmak,
 • Başvuru tarihi itibari ile Kayseri İl sınırları içerisinde ikamet etmek,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Başvuru evrakları üzerinden yapılan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre kurulmuş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık raporlarını vermeye yetkilendirilmiş tam teşekküllü OSGB’ lerden Sağlık Raporu istenecektir,
 • Emekli ve Malul aylığı almamak,
 • Kısıtlı ve Vesayet altında olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

 • Nüfus Cüzdan Sureti veya Fotokopisi.
 • Sigortalılık Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (karekodlu) (Çalışılan işyerleri unvanlı.)
 • Onaylı Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (Islak İmzalı veya Kare kodlu.)
 • 1 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş biometrik olması, ayrıca bilgisayar ortamında doldurulacak başvuru formuna eklenerek sisteme yüklenmesi.)
 • Özgeçmiş ( A4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde fotoğraflı.)
 • Askerlik Terhis Belgesi aslı, sureti veya durum gösterir E-devlet Belgesi. (Kare Kodlu)
 • Sürücü belgesi fotokopisi veya E-devlet Sorgulama Belgesi (Kare Kodlu)
 • Başvuru evrakları üzerinden yapılan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre kurulmuş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlık raporlarını vermeye yetkilendirilmiş tam teşekküllü OSGB’ler den Sağlık Raporu istenecektir.
 • Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydını gösterir belge. (Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydı var ise Kesinleşme Şerh'i. Mahkeme Kararları eklenecektir.)
 • Talep edilen meslek ile ilgili gerekli mesleki belgelerin fotokopileri
 • Engel durumu var ise Engel durumunu gösterir Sağlık Kurul raporu.

Başvuru Bilgileri;

Pandemiler veya Pandemik (epidemi) hastalıklar (Corona / COVID-I9 (Korona) virüsü. SARS-CoV ve MERS-CoV'unda içinde bulunduğu Beta-Coronavirus vb.) ile mücadele kapsamında talepler sadece web adresi üzerinden alınacaktır. Şahsen. Kargo. Posta vb. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Adaylar hazırlamış oldukları Özgeçmiş (CV) ve istenilen diğer bilgi ve belgeleri http://www.melikgazi.bel.tr web adresi.

Belirsiz süreli işçi alımı ilan kısmından 22/09/2021 tarihine kadar talep edilen belgeleri de ekleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Değerlendirme Özgeçmiş (CV) ve ekli belgeler üzerinden yapılacaktır. Başvuru süresi içerisinde ulaşmayan başvuru ve eklerinden Belediyemiz ve Belediyemizin Şirketi sorumlu değildir.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.