Süleyman Demirel Üniversitesi Güvenlik Görevlisi ve Beden İşçi Alımı Yapıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Güvenlik Görevlisi ve Beden İşçi Alımı Yapıyor

SDÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Daimi Güvenlik Görevlisi ve Daimi Beden İşçi alımı yapacak. Alım ile ilgili detaylar haberimizde…

SDÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Noter huzurunda gerçekleştireceği 8 Daimi Güvenlik Görevlisi ve 10 Daimi Beden İşçi alımı yapacak.

Adayların başvurularını yapabileceği, son tarihi 21 Eylül 2021 olarak belirledi. COVİD-19 sebebiyle şartları taşıyan adaylar başvurularını esube.iskur.gov.tr adresi veya E-DEVLET veya ALO 170 hattı üzerinden yapabilirler.

Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar;

 • İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
 • Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
 • İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
 • Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
 • İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
 • Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
 • Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
 • Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Genel Şartlar;

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 saylı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,
 • Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (hizmetini fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • İşe giriş muayenesi ile görev tanımına uygun çalışmasına engel bir durumu olmamak,
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
 • Atama için öngörülen şartlara uygun olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların ve kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Alınacak işçilerin deneme süresi 60 (altmış) gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız fes edilecektir.
 • Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

Güvenlik Görevlisi İçin Özel Şartlar:

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • İlan tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 45 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Geçerli Özel Güvenlik sertifikası ile kimlik kartına sahip olmak, (kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
 • En az 170 cm boyunda olmak, (aile hekimi raporu ile belgelendirilmelidir.)
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler) iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde ve hafta sonları çalışmaya engel durumu olmamak,
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmadığını sağlık raporu ile belgelendirmek,
 • En az bir yıl süre ile iş deneyimine (kamu ve özel iş yerlerinde) sahip olmak ve bu deneyimini sigorta hizmet döküm belgesi ile belgelendirmek,
 • İlan tarihi itibariyle başvuruda bulunulan görev yerlerinde ikamet ediyor olmak. İşe başladıktan sonra da görev yerinin bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet etmeye devam edecek olmak,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi uyarınca, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar asil ve yine aynı sayıda yedek aday noter tarafından yapılacak kura çekilişi sonucu belirlenecektir.
 • Noter kurası sonucunda belirlenen kişiler parkur sınavına tabi tutulacaktır. Bu testi başarılı bir şekilde tamamlayanlar arasından parkuru tamamlama süresine göre sıralama yapılarak asil ve yedek liste belirlenecektir.

Beden İşçisi İçin Özel Şartlar:

 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • İlan tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 30 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler) iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde ve hafta sonları çalışmaya engel durumu olmamak,
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmadığını ( ağır yük taşıma, kaldırma ve temizlik gibi işleri yapmasına engel kas ve iskelet sistemi bozukluğu olmamalı, astım gibi tozdan etkilenen bir hastalığı olmamalı, vücudun temizlik malzemelerine karşı hassasiyetine yönelik cilt hastalığı olmamalı) sağlık raporu ile belgelendirmek,
 • İlan tarihi itibariyle başvuruda bulunulan görev yerlerinde ikamet ediyor olmak. İşe başladıktan sonra da görev yerinin bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet etmeye devam edecek olmak,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi uyarınca, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar asil ve yine aynı sayıda yedek aday noter tarafından yapılacak kura çekilişi sonucu belirlenecektir.
 • Noter kurası sonucunda belirlenen kişiler parkur sınavına tabi tutulacaktır. Bu testi başarılı bir şekilde tamamlayanlar arasından parkuru tamamlama süresine göre sıralama yapılarak asil ve yedek liste belirlenecektir.

Önemli Notlar;

 • Noter kura çekilişi 27 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00’da SDÜ Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi A Salonu’nda yapılacaktır.
 • Noter kura çekilişi sonuçları, kazanan adaylar ve kazanan adaylardan istenilecek belgeler, belgelerin teslim tarihi ve yeri üniversitemizin www.sdu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.