72 kişi işe alınacaktır! TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

72 kişi işe alınacaktır! TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72 kişi işe alınacaktır

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet binası için personel almayı planlıyor. Bu alımla beraber tam olarak 27 sözleşmeli tekniker, 45 sözleşmeli koruma görevlisi de istenmektedir. 657 sayılı devlet kanunu kapsamında KPSS B puanı sıralamasıyla yeni personel istihdamı başlatılmıştır.

Başvuru süresi 18.12.2023 tarihinden 22.12.2023 tarihine kadardır. Kariyer Kapısı ve Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak. Başvurunuzu şahsen yapmanız gerekiyor.

Kargo posta yoluyla başvurlar kabul edilmeyecektir. Atanmayı hak ettiğinizde ibraz etmeniz gereken belgeler ise ayrıca yayımlanacaktır. İletişim için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A-Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında
sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden,
sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun
olmak.

B-Özel Şartlar

1) Sözleşmeli Tekniker

a) 2022 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış
olmak.

b) Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden
mezun olmak. (Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

c) Arşiv araştırması olumlu olmak.

2) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi

a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesindebelirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkum olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
2 / 3
ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına,
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından
dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

b) Merkez teşkilatı ve ekli listede belirtilen bölge müdürlüklerine alınacak pozisyonlar
için, önlisans, diğer birimler için lise mezunu olmak.

c) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93),
lise mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan
türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından
gün almamış olmak.

e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak,

f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak. Adayın boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla
olmamalıdır.

(Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan
fazla olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından
çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda
olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
bulunmamak.

(Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından (f) ve (g) maddelerinde
belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilecektir.)

ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.