Bafra Belediyesi 27 Personel Alıyor

Bafra Belediyesi 27 Personel Alıyor

Samsun Bafra Belediyesi yayınlamış olduğu ilan ile çeşitli unvanlar için alım 27 personel alımı gerçekleştirecek. Alıma ilişkin detaylar haberimizin devamında.

Bafra Belediye Başkanlığı yayınladığı ilan kapsamında belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere çeşitli sınıf, derece ve unvanlarda boş bulunan kadrolara 2020 KPSS’den 70 puan almak şartıyla sözlü ve uygulamalı sınav yoluyla 27 memur alımı yapacak.

Alım Yapılacak Unvanlar

Bafra Belediyesinin 10 Zabıta Memuru, 7 Memur, 5 Mühendis, 2 Tahsildar, 1 Şehir ve Bölge Plancısı, 1 Mimar ve 1 Sosyal Hizmet Uzmanı olmak üzere toplamda 27 personel alımı gerçekleştirecek.

10 Zabıta Memuru Alımı

 • Söz konusu unvana kadın/erkek adaylar başvuracak olup, başvuru yapacak adaylarda 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (Lise ve dengi okul) mezun olmak şartları aranacak.

bafra-belediyesi-memur-alimi.jpg

5 Memur Alımı

 • Söz konusu unvana kadın/erkek adaylar başvuracak olup, başvuru yapacak adaylarda 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin; Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler Lisans programlarının birinden mezun olmak şartları aranacak.

2 Memur Alımı

 • Söz konusu unvana kadın/erkek adaylar başvuracak olup, başvuru yapacak adaylarda 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Basın ve Yayın, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, Medya ve İletişim, Grafik Tasarım, Radyo - Televizyon ve Sinema Lisans programlarının birinden mezun olmak şartları aranacak.

2 Tahsildar Alımı

 • Söz konusu unvana kadın/erkek adaylar başvuracak olup, başvuru yapacak adaylarda 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin; Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler Lisans programlarının birinden mezun olmak şartları aranacak.

2 Mühendis Alımı

 • Söz konusu unvana kadın/erkek adaylar başvuracak olup, başvuru yapacak adaylarda 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Lisans programlarından mezun olmak şartları aranacak.

1 Mühendis Alımı

 • Söz konusu unvana kadın/erkek adaylar başvuracak olup, başvuru yapacak adaylarda 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin Makine Mühendisliği Lisans programlarından mezun olmak şartları aranacak.

1 Mühendis Alımı

 • Söz konusu unvana kadın/erkek adaylar başvuracak olup, başvuru yapacak adaylarda 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği Lisans programlarından mezun olmak şartları aranacak.

1 Mühendis Alımı

 • Söz konusu unvana kadın/erkek adaylar başvuracak olup, başvuru yapacak adaylarda 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Lisans programlarından mezun olmak şartları aranacak.

1 Şehir ve Bölge Plancısı Alımı

 • Söz konusu unvana kadın/erkek adaylar başvuracak olup, başvuru yapacak adaylarda 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Lisans programlarından mezun olmak şartları aranacak.

1 Mimar Alımı

 • Söz konusu unvana kadın/erkek adaylar başvuracak olup, başvuru yapacak adaylarda 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin Mimarlık Lisans programlarından mezun olmak şartları aranacak.

1 Sosyal Hizmet Uzmanı

 • Söz konusu unvana kadın/erkek adaylar başvuracak olup, başvuru yapacak adaylarda 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin Sosyal Hizmetler/Sosyal Hizmet Lisans programlarından mezun olmak şartları aranacak.

Başvuru Tarihi

 • Sözlü ve uygulamalı olarak 2 aşamada gerçekleştirilecek olan sınava adaylar başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte Bafra Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 8 Kasım - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (08.30-17.00 saatleri arasında) başvurularını yapabilecek.
 • Ayrıca başvurular elektronik ortamda [email protected] mail adresine,
 • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bafra Belediye Başkanlığı Bafra/Samsun adresine gönderilebilecek.
 • Sadece Zabıta Memurluğu unvanına başvuru yapacak adaylar başvurularını boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Bafra Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak.

Adaylarda Aranan Özel Şartlar

 • İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Esnasında Adaylarda İstenecek Belgeler

Adaylar Başvuru formunu 01 Kasım 2021 tarihinden itibaren Belediyemizden veya www.bafra.bel.tr internet adresinden temin edebileceklerdir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, ( Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
 • Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
Sözlü ve Uygulamalı Sınav

Zabıta Memuru alımı için 24 Kasım 2021 (Çarşamba) tarihinde Saat: 09.00’da başlamak üzere, Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesislerinde uygulamalı sınav ve sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Memur kadroları alımı için 25/11/2021 (Perşembe) tarihinde Saat: 09.00’da başlamak üzere, Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesislerinde sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları
Sözlü Sınav

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. Zabıta memuru için uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Zabıta Memuru Sınav Değerlendirme

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Memur Kadroları Sınav Değerlendirme

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.