Burdur Karamanlı Belediyesi 4 Memur Alımı Yapacak

Burdur Karamanlı Belediyesi 4 Memur Alımı Yapacak

Karamanlı Belediyesi 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa tabi olarak istihdam etmek üzere farklı unvanlarda 4 memur alacak. İşte detaylar.

Burdur Karamanlı Belediyesi tarafından yayımlanan ilan kapsamında belediye bünyesinde boş bulunan kadrolarda farklı derece ve sınıflarda istihdam etmek için 1 Muhasebeci, 1 Ekonomist, 1 Tahsildar ve 1 İtfaiye Eri olmak üzere toplamda 4 memur alacak. Yapılacak alım için adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

1 Muhasebeci Alımı (Kadın/Erkek)

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 8.derecede istihdam etmek üzere;

 • Üniversitelerin Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansman, Maliye Lisans programlarının birinden mezun olmak,
 • 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

karamanli-belediyesi.jpg

1 Ekonomist Alımı (Kadın/Erkek)

Teknik Hizmetler Sınıfı 9.derecede istihdam edilmek üzere;

 • Üniversitelerin İktisat, Maliye, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri Lisans programlarının birinden mezun olmak,
 • 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

1 Tahsildar Alımı (Kadın/Erkek)

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 11.derecede istihdam etmek üzere;

 • Üniversitelerin İşletme, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak,
 • 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

1 İtfaiye Eri Alımı (Kadın/Erkek)

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 10.derecede istihdam etmek üzere;

 • Üniversitelerin İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
 • En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • İtfaiye eri kadrosu için Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Hangi kadroya müracaat edeceğini dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

İtfaiye Eri kadrosu hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilecektir.)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

 • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13-17 Aralık 2021 gününden Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Karamanlı Belediyesi Hizmet Binası Pazar Mah. Burdur Cad. No:1 Karamanlı,Burdur) müracaatlarını yapabileceklerdir.
 • Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine ,Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Karamanlı Belediye Başkanlığı, Karamanlı/BURDUR adresine gönderilebilecektir.
 • İtfaiye Eri kadrosuna başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Karamanlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.


Başvuruların Değerlendirilmesi – Başvuru Kabul Edilenlerin İlanı

 • Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; itfaiye eri kadrosu için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren Belediyenin www.karamanli.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
 • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyece düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav

Tüm unvanlar için sözlü sınav 29 Aralık 2021 tarihinde, İtfaiye Eri alımı için uygulamalı sınav aynı gün Karamanlı Belediye Başkanlığı (Karamanlı Belediyesi Hizmet Binası Pazar Mah. Burdur Cad. No:1 Karamanlı,Burdur) adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavlar saat 09:00’da başlayacaktır. Uygulamalı sınav ise aynı gün Saat:14:00’da Karamanlı Belediye Başkanlığı İdari Hizmet Binasında yapılacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.