Rekabet Kurumu 60 Uzman Yardımcısı Alıyor

Rekabet Kurumu 60 Uzman Yardımcısı Alıyor

Rekabet Kurumu yayınlamış olduğu ilan doğrultusunda bünyesinde istihdam etmek üzere 60 uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan ilan kapsamında üniversitelerin İktisadi ve İdari, Hukuk ve Bilişim Fakültelerinden mezun olan adaylar arasından yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamadan oluşan sınav sonucunda toplamda 60 Rekabet Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

Alanlara Göre Uzman Yardımcılığı Kadrolarının Dağılımı

25 Uzman Yardımcısı İçin (Genel)

 • En az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan adaylar,

20 Uzman Yardımcısı İçin (Hukuk)

 • Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olan adaylar,

15 Uzman Yardımcısı İçin (Bilişim)

 • Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olan adaylar sınava katılabilecek.

rekabet-kurumu-uzman-alimi.jpg

Başvuru Tarihleri

Söz konusu sınava başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını 08 Ekim 2021 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak doldurmak suretiyle yapabilecek. . (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin asıl/onaylı suretleri sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek.)

Yazılı Sınav

Yazılı sınav 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

Sınav Konuları

Genel kültür ve genel yetenek, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:

 • Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.
 • Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.
 • Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.
 • İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.
 • HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku.
 • İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe, Finans, Üretim, Pazarlama.
 • BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Siber Güvenlik, Adli Bilişim, Veri Bilimi, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri, Bilişim Hukuku.
 • YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için genel kültür ve genel yetenek ile alan bilgileri konularından 100 tam puan üzerinden ortalama en az 70 puan alması gerekir.

Sözlü Sınav

Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı % 40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam (60) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır.

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
 • 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları,
 • Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 2020 - 2021 Kamu Personel Seçme Sınavlarından:
 • Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (500) kişi içerisinde bulunmaları,
 • Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 KPSS P6 veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (400) kişi içerisinde bulunmaları,
 • Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (300) kişi içerisinde bulunmaları gerekmektedir.
 • Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 9 uncu madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum