Yüksek Maaşla 15 Uzman Yardımcısı Alımı

Yüksek Maaşla 15 Uzman Yardımcısı Alımı

SEDDK tarafından duyurulan ilan ile boş bulunan kadrolar için yüksek maaşla 15 Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacak. Tüm detaylar haberimizde.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamada gerçekleştireceği sınavlar sonucunda münhal bulunan kadrolar için 15 Sigortacılık Uzman Yardımcısı alımında bulunacak. Söz konusu alım için adaylardan 2021 ve 2021 KPSS ile YDS veya e-YDS şartı aranacak.

Başvuru Tarihi, Yeri ve Adaylardan İstenecek Belgeler

 • Sınav başvuruları 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 30 Kasım 2021 Salı günü saat 17.00’de sona erecektir.
 • Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) yer alan link üzerinden yapılacaktır.
 • Başvurular; Sınav Başvuru Formunun (T.C. Kimlik numarası beyanlı) elektronik ortamda doldurulması, Sınav Başvuru Formunda belirtilen ilgili bölümlere, son üç ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf, KPSS Sonuç Belgesi barkodlu internet çıktısı, Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya barkodlu internet çıktısının yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.
 • Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

seddk.jpg

Sınav Tarihi ve Yeri

 • Giriş sınavının yazılı aşaması, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da yapılacaktır.
 • Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yeri sınavdan en az 15 gün önce Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday çağrılacaktır.

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen öğrenim dallarından mezun olmak.
 • 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)
 • ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.
 • ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
 • Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına (300 kişi) girmiş olmak.
 • Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.

Yazılı Sınav

 • Yazılı sınav çoktan seçmeli (Test) şeklinde yapılacak.

Sınav Konularının Dağılımı

 • Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar).
 • İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik- Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar.
 • Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.
 • Muhasebe ve Finans: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi-İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim.

Sözlü Sınav

 • Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
 • Sözlü sınav tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.