Sağlık Bakanlığı 419 Eski Hükümlü Personel Alımı! KAMU PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı 419 Eski Hükümlü Personel Alımı! KAMU PERSONEL ALIMI

KAMU PERSONEL ALIMI Sağlık Bakanlığı 419 Eski Hükümlü Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı eski hükümlü işçi alımı başlatılmıştır. Bu alım 2023 yılı TMY Statüsünde başlatılmıştır. İlan aynı zamanda sürekli işçi alımına ilişkindir ve temizlik görevi için alımdır.

Bu alım kapsamında 419 kişinin iş hayatına girmesi sağlanılması amaçlanmıştır. Başvurularınızı, İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 04/12/2023 – 08/12/2023 tarihlerinde (online) şekilde gerçekleştirilecektir.

Bu işçi alımına ilişkin gerekli şartlar ise şu şekilde sıralanmıştır ve detayları şöyledir.

BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen
şartlarını taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak
Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski
hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle
mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza
süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden
cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten
yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı
Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri
Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri
sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede
yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (04 Aralık 1983 ve daha sonraki doğumlular
başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (08
Aralık 2023) itibarıyla mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip
olmak.

7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını
belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan
istenecektir).

8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.