İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

İçişleri Bakanlığı yayınlamış olduğu ilan kapsamında yüksek maaşla çalıştırılmak üzere 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Detaylar Haberimizde.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere yazılı ve sözlü sınav yoluyla farklı unvanlarda 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı gerçekleştirecek.

Alım Yapılacak Unvanlar

Söz konusu alım için 2 Proje Mimarı, 1 Kıdemli İş Zekası Uzmanı, 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 1 İş Zekası Uzmanı, 1 Siber Güvenlik Uzmanı ve 1 Sistem Uzmanı olmak üzere 7 Sözleşmeli Personel alınacak.

Özel Şartlar

PROJE MİMARI - KATEGORİ A (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 • 0.1 derece RMS enstrümante açısal doğruluğa sahip olan ve MUSIC, ESPRIT ve benzeri matematiksel algoritmalar ile çalışan yön bulma almaç sistemleri tasarımı konusunda tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,
 • Yılda en az 1.000.000 adet CDR veri seti üzerinde işlem yapmış olan uydusal gerçek-zamanlı yüksek çözünürlüklü veri aktarım sistemlerinin demodülasyon ve deşifreleme algoritması konusunda tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,
 • Anayurt ve sınır güvenliği sistemi, radar, elektronik harp, istihbarat, muhabere komuta kontrol sistemleri, RF karıştırıcı sistemler, radar ikaz almaç sistemleri, dinleme ve kestirme sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
 • Radyo frekans, elektromanyetik ve mikrodalga modüllerin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçlerinde tecrübeli olmak ve simülasyonlarını yapabilmek,
 • RF ve mikrodalga alt malzeme seçim konusunda bilgili olmak,
 • Radar, anten, güç yükselteç, almaç, göndermeç, telsiz sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
 • Sayısal ses ve veri haberleşme sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
 • RF elektromanyetik sistem gereksinim özellikleri belirleme ve uygun mimari tasarımı oluşturma konularında tecrübeli olmak, Analog, sayısal, güç kaynağı, işlemci kartları (FPGA, PCB) tasarımı, kodlaması ve alt bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Sayısal sinyal işleme algoritmaları konusunda tecrübeli olmak,
 • Sistem tasarımı, iş dağılım ağacı, teknik maliyet planları, teknik takvim oluşturabilir olmak,
 • Altyüklenici yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
 • Çözüm mimarilerine yönelik risk yönetim planlarını yapmak konusunda tecrübeli olmak,
 • Proje yönetim ve sistem mühendisliği standart süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
 • Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
 • Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

isleri-bakanligi-personel-alimi.jpg

TERCİHEN;

 • Matlab, Arduino, Spark Genesis, HFSS yazılımlarında bir bölümü ya da tamamı konusunda tecrübeli olmak,
 • DOORS yazılımı kullanabilmek, c) PMP, PMI sertifikasına sahip olmak.

PROJE MİMARI - KATEGORİ B (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
 • Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
 • Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
 • Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
 • JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
 • Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
 • NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
 • Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,
 • Teknik şartname hazırlık çalışmaları hususunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, bu araçların yöneticiliğini (“Admin” liğini) yapmış olmak ve bu araçların sürüm yükseltme süreçlerinde bulunmuş olmak.

TERCİHEN;

 • Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

KIDEMLİ İŞ ZEKÂSI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • En az 10000 kullanıcısı olan büyük ölçekli projelerin Bilgi İşlem Departmanında (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapmış İş Zekâsı Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,
 • İş Zekâsı ürünlerinde (Oracle BI, Power BI, IBM Cognos vb.) bilgi sahibi olmak ve en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
 • Oracle BI Administration Tool hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Oracle BI Analytics üzerinde rapor geliştirmiş, rapor ve dashboard konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, DWH ve ODI (Oracle Data Integrator) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • T-SQL, PL/SQL konusunda tecrübeli, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • SQL ve veri modelleme konusunda ileri düzey tecrübe sahibi olmak,
 • OLAP mimarisinde tecrübe sahibi olmak,
 • Oracle Weblogic Server üzerinden sunucu yönetimi, kullanıcı yönetimi ve yetki kontrolleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Veri Kalitesi, Veri Temizliği ve Veri Doğrulama konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
 • Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

 • Oracle Map Builder konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Linux (Oracle Enterprise Linux) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Veri görselleştirme kütüphanesinden D3js hakkında tecrübe sahibi olmak.

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
 • Red Hat tabanlı işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,
 • VMware sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak,
 • Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,
 • SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
 • Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak, ğ) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak, h) Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 • Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine sahip olmak,
 • Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak,
 • İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
 • Yenilenebilir enerji sistemleri ve entegrasyonlari hakkında deneyim sahibi olmak,
 • Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak,
 • Siber güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş zekası uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
 • Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,
 • Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekası araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI)
 • Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
 • Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,
 • Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

 • Veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
 • OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.

SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 • Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
 • Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, ı) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
 • Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

 • Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak, b) Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak.

SİSTEM UZMANI (1 kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ve SCCM ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,
 • Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak
 • Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi sahibi olmak, d) Microsoft Windows Sunucularında (2012R2, 2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
 • Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,
 • Powershell scripting konusunda ileri seviye deneyim sahibi olmak,
 • Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak,
 • DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Failover cluster veya Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 15-22.11.2021 tarihleri aralığında gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

Başvuru Sırasında Gerekli Olan Belgeler

 • Özgeçmiş,
 • SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),
 • Her bir pozisyon için Özel Şartlar’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.