Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alımı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alımı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 personel alımını yazılı ve sözlü yapılmaksızın alacağını açıkladı. Merak edilen detaylar haberimizde.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yayımladığı ilan ile 2020 KPSS puan sıralamasını esas almak suretiyle 34 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Hangi unvanlarda alımın yapılacağı ve merak edilen bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Başvurumu Ne Zaman Ve Nasıl Yapabilirim?

Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle, Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanın Resmî Gazete’de yayımlanacağı tarih 25 Kasım 2021’dir.

sutcu-imam-universitesi.jpg

Hangi Unvanlarda Alım Yapılacak?

 • 8 Hemşire,
 • 1 Psikolog,
 • 1 Diyetisyen,
 • 6 Sağlık Teknikeri,
 • 4 Diğer Sağlık Personeli,
 • 3 Büro Personeli,
 • 1 Tekniker,
 • 1 Teknisyen,
 • 4 Koruma Güvenlik Görevlisi,
 • 5 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) olmak üzere toplam 34 sözleşmeli personel alacak.

Hemşire İçin Aranılan Nitelikler

 • Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Azami Brüt Ücreti 5.137,87.-TL olacaktır.

Psikolog İçin Aranılan Nitelikler

 • Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.

Azami Brüt Ücreti 5.137,87.-TL olacaktır.

Diyetisyen İçin Aranılan Nitelikler

 • Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.

Azami Brüt Ücreti 5.137,87.-TL olacaktır.

1 Sağlık Teknikeri İçin Aranılan Nitelikler

 • Ön Lisans Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikliği Bölümü mezunu olmak.

Azami Brüt Ücreti 4.900,32.-TL olacaktır.

5 Sağlık Teknikeri İçin Aranılan Nitelikler

 • Ön Lisans Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Bölümü mezunu olmak.

Azami Brüt Ücreti 4.900,32.-TL olacaktır.

Diğer Sağlık Personeli İçin Aranılan Nitelikler

 • Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak.

Azami Brüt Ücreti 4.900,32.-TL olacaktır.

1 Büro Personeli İçin Aranılan Nitelikler

 • Ön Lisans mezunu olmak,
 • Belgelendirmek kaydıyla kamu kurumlarında yönetici asistanlığı, taşınır kayıt-satınalma ve mutemetlik iş deneyimi olmak,
 • Bilgisayar işletmenliği eğitimi sertifikasına sahip olmak.

Azami Brüt Ücreti 3.992,89.-TL olacaktır.

1 Büro Personeli İçin Aranılan Nitelikler

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak,
 • Belgelendirmek kaydıyla, hastanelerin depo departmanında çalışma deneyimi olmak.

Azami Brüt Ücreti 3.961,73.-TL olacaktır.

1 Büro Personeli İçin Aranılan Nitelikler

 • Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme, İktisat, Maliye programlarının birinden mezun olmak.

Azami Brüt Ücreti 4.039,64.-TL olacaktır.

Tekniker İçin Aranılan Nitelikler

 • Ön Lisans Elektrik Bölümü mezunu olmak.

Azami Brüt Ücreti 5.103,11.-TL olacaktır.

Teknisyen İçin Aranılan Nitelikler

 • Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri alanlarından mezun olmak.

Azami Brüt Ücreti 4.244,80.-TL olacaktır.

Koruma Güvenlik Görevlisi İçin Aranılan Nitelikler

 • Lisans mezunu olmak,
 • Belgelendirmek kaydıyla son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
 • 170 cm'den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 13’ten az olması (Örneğin 70+15=85'ten fazla, 70-13=57'ten az olmaması gerekmektedir.),
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını tamamlamamış olmak,
 • Erkek olmak.

Azami Brüt Ücreti 4.523,28.-TL olacaktır.

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) İçin Aranılan Nitelikler

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Bina içi büro ve açık alan temizliği, eşya ve evrak taşıma, gerektiğinde bina dışı çevre temizlik görevini yapmak üzere istihdam edilecektir.

Azami Brüt Ücreti 3.788,21.-TL olacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Personel Alımı

Alınacak olan Hemşire, Psikolog ve Diyetisyen; Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kadrosudur.

Aranılan Genel ve Özel Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını ise tamamlamamış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlileri için 30 yaşını tamamlamamış olmak.)
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
 • Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak
 • Deneyim belgesi mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • Deneyim belgesi (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)
 • SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)
 • Özel Güvenlik Kimlik Belgesi

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.