Kültür ve Turizm Bakanlığı 41 Sanatçı Alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı 41 Sanatçı Alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı farklı illerde ve farklı branşlarda çalıştırılmak üzere 41 Sanatçı alımı için ilana çıktı. Detaylar haberimizde.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esas kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere 41 Sanatçı alacak. Bu tarihten sonra durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre Sanatçılarla yeniden sözleşme yapılabilecek.

Uygulamalı olarak yapılacak sınav sonrasında işe alınmaya hak kazanan adaylar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa illerinde görev yapacak.

Alım Yapılacak Branş, Kontenjan ve İllerin Dağılımı
İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğu

11 Dansçı (Kadın), 11 Dansçı (Erkek) olmak üzere toplam 22 Sanatçı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası

1 Piyano, 1 Klarnet, 1 Vurmalı Çalgılar ve 1 Trombon (Bas) olmak üzere toplam 4 Sanatçı.

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu (İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu)

1 Kemençe ve 1 Tulum olmak üzere toplam 2 Sanatçı.

Adana Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası

1 Keman, 1 Viyola, 1 Vurmalı Çalgılar, 1 Kontrabas, 1 Obua, 1 Trompet ve 1 Viyolonsel olmak üzere toplam 7 Sanatçı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası

1 Kontrabas, 1 Klarnet ve 1 Keman olmak üzere toplamda 3 Sanatçı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası

1 Arp ve 1 Piyano olmak üzere 2 Sanatçı.

Ankara Devlet Çok Sesli Müzik Korosu

1 Piyano Sanatçısı.

Genel Şartlar

 • Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

Halk Dansları Topluluğu İçin;

 • En az Yüksekokul (2 yıllık) veya dengi okul mezunu olmak,
 • Kadınlarda en az 1.65 cm, en çok 1.80 cm, Erkeklerde en az 1.75 cm, en çok 1.95 cm boy ölçülerine sahip olmak,
 • Dansçı fiziğine uygun bedensel uyum, görünüm ve esnekliğe sahip olmak, (Sınav yerinde gerekli görülen bedensel ölçümler yapılacaktır.)
 • Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • Ses duyma yeteneği ve ritm bilgisine, iyi bir halk dansları tekniğine, hareket dizinlerini algılama, çabuk öğrenme ve uygulama becerisi ile estetik tavra sahip olmak,
 • Halk Danslarının gerektirdiği yüksek eforu gösterebilecek kadar iyi bir sağlık durumuna sahip olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında, çalıştığı kurumun kurumsal kimliğine uygun hal ve davranışlarda bulunma sorumluluğunu taşımak,
 • Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Orkestralar ve Korolar için;

 • Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, klarnet, trompet, trombon (bas), piyano (Orkestra için), arp ve vurmalı çalgı branşları için; Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
 • Tulum, kemençe, piyano (Çok Sesli Müzik Korosu için) branşları için; en az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
 • Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 15/11/2021-24/11/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, e-Devlette belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, klarinet, trompet, trombon (bas), piyano (Orkestra için), arp ve vurmalı çalgı branşları için; özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 • Tulum, kemençe, piyano (Çok Sesli Müzik Korosu için) branşları için; özel müzik öğrenimi aldığını gösteren öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 • T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

Diğer Özel Koşullar

 • Adayların sınava piyano ve vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur. Piyano branşında sınava girecekler haricinde, piyano ile eser icra edecek adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.
 • Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) getirmeleri zorunludur.
 • Dansçı branşında sınava girecek adayların, sınava dans etmelerine uygun kıyafet ve ayakkabılar ile gelmeleri gerekmektedir.

Sınav Yeri ve Tarihi

Sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav yeri, sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sınav Şekli

Sınav uygulamalı şekilde yapılacaktır. Branşlara göre kriterlerle değerlendirilecektir.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.