Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alımını yazılı ve sözlü sınav ile yapacak. Başvuru tarihi ve tüm detaylar haberimizde.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Resmi Gazete’ de yayımlanan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre 1 personel Ankara Külliyesine, 4 personel İstanbul Külliyesine olmak üzere toplam 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular 16-30 Kasım 2021 tarihleri arasında www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formunun çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte;

 • İstanbul’u tercih etmek isteyen adaylar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Külliyesi) Personel Daire Başkanlığı Selimiye Mahallesi Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar, İstanbul adresine;
 • Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Külliyesi) Personel Daire Başkanlığı Emrah Mahallesi 06018 Etlik - Keçiören/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

saglik-bilimleri-universitesi.jpg

Aranan Genel Nitelikler

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
 • Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSSP3 puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir.
 • KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılır.
 • Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek, i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

Başvurular İçin Özel Şartlar

Yazılım (Front-End) Uzmanı (1 kişi, 2 katına kadar, Tam Zamanlı, İstanbul)

 • Web ara yüz tasarımı konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
 • Yapmış olduğu çalışmaları portfolyo dosyası ile sunabiliyor olmak,
 • Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi sahibi olmak, • Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Grafik tasarım programlarını (Adobe Photoshop vb.) ileri düzeyde kullanabilmek,
 • JavaScript, HTML, CSS3, Bootstrap, JQuery ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 • SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemci teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, • Web tarayıcıları ile uyumlu (mobil, web, tablet ortamlarında) responsive tasarım yapabilme tecrübesine sahip olmak,
 • Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak.

Ağ Ve Sistem Uzmanı - 2 Kişi (1 Kişi, 3 Katına kadar, Tam zamanlı, Ankara- 1 Kişi, 3 Katına kadar, Tam zamanlı, İstanbul)

 • Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Hiper bütünleşik sistemler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
 • Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 • Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak
 • 3 katına kadar başvuracak adayların yukarıda sayılan konularda en az 5 yıl tecrübe şartı aranacaktır. (Belgelendirilecektir.)
 • Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan 1 kişi Üniversitemizin Ankara’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, 1 kişi Üniversitemizin İstanbul’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

Ağ Ve Güvenlik Uzmanı – (1 Kişi, 3 katına kadar, Tam zamanlı, İstanbul)

 • Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 • OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 • Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
 • Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,
 • IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Kablosuz Ağlar ve güvenliği konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.)
 • Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan 1 kişi Üniversitemizin İstanbul’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

Ağ Ve Bilgi Güvenliği Uzmanı – (1 Kişi, 4 katına kadar, Tam Zamanlı, İstanbul)

 • Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
 • Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 • OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 • Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
 • Ağ ve sistem güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,
 • IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Kablosuz Ağlar ve güvenliği konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 • Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği sertifikası süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • SIEM ürünleri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
 • Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • En az 8 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.)
 • Hak kazanan 1 kişi Üniversitemizin İstanbul’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Fotoğraflı Başvuru Formu,
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 • Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi,
 • “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),
 • “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
 • Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
 • Özgeçmiş,
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır). Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. (Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi birinden belge ibraz etmek.)
 • KPSS sonuç belgesi.

Sınav Bilgileri ve Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 06 Aralık 2021 tarihinde ilan edilecektir.

Yazılı sınav 22 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav ise 22 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00’da İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır.

Sınav Sonuçları yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.