TUİK Bilişim Personeli Alacak

TUİK Bilişim Personeli Alacak

Türkiye İstatistik Kurumu 4 Sözleşmeli Bilişim Personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adayları ilgilendiren tüm bilgiler haberimizde…

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli ( Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kişi), Proje Yöneticisi (1 kişi), Sistem Uzmanı (1 kişi) ) olmak üzere toplam 4 kamu personeli alacak.

Sözleşmeli kamu personel alımına başvurmak isteyen adaylar başvurularını 23 Eylül 2021 ile 7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

Genel Başvuru Şartları;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.
Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kişi) İçin Özel Şartlar;

 • Java, Python, C#, C++ .Net Core gibi dillerden en az birinde ve en az 3 (üç) yıllık web tabanlı uygulama geliştirme iş tecrübesine sahip olmak,
 • Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Desenleri (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, WCF, REST, WEP API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojileri (JavaScript, JQuery, Bootstrap, React, AngularJS, Ajax) ile tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • İyi derecede SQL bilmek ve ilişkisel veritabanlarında (Oracle, Postgres vb.) tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • ORM kullanımı (Entity Framework, Hibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini kullanmış olmak,
 • Jira, Redmine gibi proje yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Unit test, UML ve XML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak.

Aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlıyor olmak ;

 • Django, Django CMS ve/veya Python tabanlı web uygulama çatıları ve CMS yazılımlarına, Python veri analiz kütüphanelerine hâkim olmak,
 • Web teknolojileri HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript Frameworkler (AngularJS, Node.js, ReactJS, JQuery, Vue), Model-View-ViewModel(MVVM), Model View Controller(MVC) yazılım mimari deseni, Ajax, CoffeeScript, Sass yazılım dilleri konularında en az üç tanesinde tecrübe sahibi olmak,
 • Net Core platformunda uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • XML, JSON gibi veri formatları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Tasarım araçları konusunda bilgi sahibi (Adobe Photoshop, Adobe Illusrator ya da benzeri pixel veya vektör tabanlı programlar), svg ve Icon font kullanımında bilgi sahibi olmak,
 • CSS Grid, BEM, Responsive web design, semantic HTML, internationalizationlocalization gibi methodlar ve Document Object Model, Cross-Browser / CrossPlatform Development, Chrome Dev Tools gibi debug/test araçları ve SEO konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Unit Of Work, Repository, veya benzeri tasarım desenleri konusunda tecrübeli ve Entity Framework, Dapper, LINQ ile proje geliştirmiş,
 • CI/CD (Continous Integration/ Continous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Cross-platform uygulama geliştirme ve Enterprise Container Platform (Docker, Rancher Labs, Openshift ) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

 • Test yönelimli programlama araçları (JUnit vb.) ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,
 • Tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Oracle Veritabanı ile SQL ve PL/SQL, Function, Stored Procedure/Package bazlı uygulama geliştirmiş olmak,
 • .Net Core platformunda uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framework (Xamarin,Ionic,Cordova,QT,React Native,Flutter,vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş olmak,
 • MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) sertifikalarına sahip olmak,
 • Oracle Certified Professional, Java EE 7 Application Developer Certification sertifikalarına sahip olmak,

Proje Yöneticisi (1 kişi) İçin Özel Şartlar;

 • Proje yönetimi eğitimini almış olduğunu belgelemek.
 • En az 1 (bir) kurumsal Java, .NET, kurumsal web tabanlı yazılım, sistem veya network projesininde görev almış olmak,
 • Nesne yönelimli programlama teknikleri ve araçları, web servisler gibi teknolojilere hâkim olmak,
 • Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
 • Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Microsoft Project, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 • Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,
 • Kuvvetli yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • En az 1.000 kullanıcılı, yazılım projelerinde görev almış olmak, 4
 • COBIT, ITIL, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 ile CMMI, ISO/IEC 15504 - SPICE ve Çevik Metodolojiler gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
 • Project Management Professional (PMP) eğitimi aldığını belgelemek,
 • Proje Yöneticisi/Proje Mühendisi olarak çalıştığını belgelemek.

Sistem Uzmanı (1 kişi) İçin Özel Şartlar;

 • Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) ve Microsoft Windows işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve tecrübesini belgelemek,
 • Linux, Microsoft Server sunucu işletim sistemlerinde kurulum yapılandırma bakım ve problem çözme, disk - LVM (Logical volume management- Mantıksal hacim-disk yöneticisi) genişletme konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak,
 • IIS Web Server, Apache, DNS, DHCP, Active Directory Dizin Servisi (en az 1000 kullanıcı ve üstü) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Sunucu-web iletişim şifreleme teknolojileri (SSL, TLS) ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • E-posta sunucu sistemleri (MS Exchange sunucusu) en az 10.000 (on bin) kullanıcılı yönetimi, bakımı, konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sanallaştırma kümeleme (cluster) sistemleri (VMWare-ESXİ veya KVM veya Hyper-V) kurulum, işletme ve bakımı, disk-LUN atanması konusunda en az 3 yıllık bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network - SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
 • Ağ izleme yazılımları (prtg veya zabbix vb.) konularında tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

 • Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
 • CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
 • Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
 • Veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak.

İstenilen Belgeler , Başvuru Şekli , Yeri , Tarihi;

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

İstenilen Belgeler;

 • İş Talep Formu; Başkanlığımız internet sitesi, www.tuik.gov.tr adresinden temin edilecektir.
 • Özgeçmiş; Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.
 • Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler; Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
 • Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge)
 • Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
 • Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler; Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler; Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.
 • KPSS Sonuç Belgesi; Varsa: KPSS puanını gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
 • Yabancı Dil Belgesi; Varsa: İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
 • Mezuniyet Belgesi; Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.
 • Sertifikalar; Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
 • Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 07 Ekim 2021 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin ya da imzasız İş Talep formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi;

 • Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, pozisyon ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Proje Yöneticisi, Sistem Uzmanı için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
 • Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]
 • Uygulamalı ve sözlü sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir.

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması;

 • Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 25 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Şekli Ve Konuları;
Sınav Şekli ve Başarı

 • Sınav uygulamalı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.
 • Sınav başarı puanlaması uygulamalı sınav %50, sözlü sınav %50 olacak şekilde değerlendirilecektir.
 • Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.
 • Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabileceklerdir. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir.
 • Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 • Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.

Sınav Konuları ;

 • Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sınav Yeri ve Tarihi;

Uygulamalı ve sözlü sınav 01 Kasım 2021 ile 05 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 09:30'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya /ANKARA) adresinde yapılacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.