Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 17 Personel Alıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 17 Personel Alıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 17 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuracak adayların bilmesi gereken tüm detaylar haberimizin devamında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığın yaptığı ilanı ile 17 Sözleşmeli Personel alacağını açıkladı. Başvuracak adaylar başvurularını 25 Ekim 2021 ile 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Alımı

Yapılan ilan doğrultusunda alımı yapılacak personele ait unvan, mezuniyet ve alınacak personel sayısı şu şekilde olacaktır.

 • Destek Personeli (Temizlik Personeli) Ortaöğretim 5 Kişi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ön Lisans 3 Kişi Lisans 2 Kişi
 • Mütercim-Tercüman (Arapça) Lisans 1 Kişi
 • Mütercim-Tercüman (Fransızca) Lisans 1 Kişi
 • Mütercim-Tercüman (İngilizce) Lisans 2 Kişi
 • Mütercim-Tercüman (Rusça) Lisans 1 Kişi
 • Programcı Lisans 1 Kişi
 • Tekniker (Bilgisayar) Ön Lisans 1 Kişi

Başvuru Şekli ve Zamanı

Başvuracak adaylar yukarıda belirtilen tarihler arası, Başkanlığın (www.ytb.gov.tr) internet adresinde duyurulacak olan başvuru linki aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini kullanarak giriş yapacakları başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta, e-posta, faks vb. yolu ile veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

yurtdisi-turkler-ve-akraba-topluluklari-baskanligi-personel-alimi.jpg

Başvuru İçin İstenilen Belgeler

 • Başvuru sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi.
 • Diploma/Mezuniyet belgesi (Öğrenim bilgileri lisans ve ön lisans mezunları için başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir.
 • Ortaöğretim mezunlarının belgelerini sisteme manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.)
 • Başvuru şartlarına uygun KPSS puanı. (Başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir.)
 • Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen sertifikası.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için boy-kilo bilgisi ile başvuru şartlarına uygun özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
 • Mütercim-Tercüman ve Programcı pozisyonları için başvuru şartlarına uygun YDS puanı. (Başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir.)
 • Programcı pozisyonu için yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili olmayan bölümlerinden mezun olanların bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösterir belge veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika.
 • Programcı pozisyonu için varsa .NET/C#/ASP.NET sertifikası.

Genel Şartlar Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
 • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan türünden en az 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.
 • YDS şartı olan pozisyonlar için, son başvuru tarihi itibarıyla sadece son 5 yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgeleri geçerli kabul edilecektir.
 • Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.